Meest waardevolle A3 inzicht:
Elk korps had zijn verantwoordelijkheden vertaald naar concrete verbeteracties. Op deze wijze kan worden gestuurd op prioriteiten en wordt de organisatie in beweging gebracht om de resultaten te bereiken.