Vanuit het deelproject ‘Brandweertaken en kwaliteit’, voerde Veiligheidsregio IJsselland in 2012 een 0-meting uit. In 2013 volgde een 1-meting. Bij de uitvoering van de laatste visitatieronde gebruikte IJsselland instrumenten die zijn ontwikkeld met het het project Cicero. Hoe ging dat in zijn werk? We gaan in gesprek met Henk Schreuders en Annelies Grooten van Veiligheidsregio IJsselland.