Als rector hebben Roel de Mink (Pascal College in Zaandam) en Rick d’Ancona (Huygens College in Amsterdam) heel wat op hun (school)bord. De A3 methodiek helpt focus aanbrengen, verantwoordelijkheden delen en beter sturen op resultaatgerichtheid èn kwaliteit. Hun participatief leiderschap leidt bovendien tot meer intern draagvlak en een verhoogde slaagkans voor de jaarlijkse toets van de onderwijsinspectie.