Het implementeren van strategie vraagt in deze tijd om een open benadering. Het doel van deze publicatie is het onderzoeken of de drie pijlers van de A3 methodiek als drie ‘open strategizing practices’ een invloed hebben op een effectieve strategie-implementatie en wat de rol is van transformationeel leiderschap.

Daarvoor is een studie uitgevoerd van 37 landelijk verspreide locaties van een Nederlandse overheidsorganisatie. De top managers en senior managers zijn geënquêteerd op twee momenten in de tijd (n T1 = 548; n T2 = 414) en zij hebben deelgenomen aan groepsinterviews op T2. Exploratieve en lineaire regressie analyses zijn daarop uitgevoerd. De kwalitatieve data van de interviews leverden inzichten op over de specifieke leiderschapskenmerken die invloed hebben op de relatie tussen de drie pijlers van de A3 methodiek en strategie-implementatie en deze data zijn geanalyseerd met de Gioia methodologie.

De hypothese dat transformationeel leiderschap een modererende werking heeft op de positieve relatie tussen de drie pijlers van de A3 methodiek en effectieve strategie implementatie werd bevestigd. Het modererende effect is nader geanalyseerd met groepsinterviews. Daaruit kwam naar voren dat managers de behoefte aan  “intrinsieke motivatie” en “empowering” leiderschap de adoptie van de drie pijlers effectief ondersteunen en daarmee de realisatie van de eigen plannen ondersteunen, als onderdeel van de integrale strategie. Ondanks de multi-moment opname van de metingen, zijn de resultaten beperkt tot de percepties van de verschillende top en senior managers in één grote Nederlandse organisatie.

Top en senior managers die de strategie implementatie willen verbeteren kunnen de A3 methodiek gebruiken als werkwijze. Daarbij moeten ze zich bewust zijn van de rol van transformationeel leiderschap als stimulerende factor.

De auteurs dragen bij aan de “open” strategie-praktijk door te laten zien hoe top en senior managers’ transformationele leiderschapsstijl de effecten van de A3 methodiek ondersteunt.