Conferentie ‘Transities in het gemeentelijk domein’
Op 26 april jl. hebben wethouders, beleidsmedewerkers en programmamanagers van de gemeenten en medewerkers van de Provincie Noord-Brabant van gedachten gewisseld over de verschillende transities in Noord-Brabant. De conferentie vond plaats in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

De overdracht van de provinciale verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg naar gemeenten staat niet op zichzelf. De komende jaren nemen de beleidstaken van lokale overheden fors toe als gevolg van de overheveling van een gedeelte van de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Opvang. De invoering van de Wetten Passend Werken naar Vermogen en Passend Onderwijs, die min of meer gelijktijdig plaatsvinden, dragen bij aan de complexiteit van de opgave waar u als lokale overheid nu en in de nabije toekomst voor staat.

Leiderschap en verandermanagement staan nu centraal. Daarom is op de conferentie een bijdrage geleverd door Gerdien de Wal, Annelies den Uijl en Henk Doeleman over de A3 methodiek als verandermanagement benadering binnen de gemeenten. Bovendien kan de gemeente de werkwijze gebruiken voor de vereenvoudiging en versterking van haar planning & control.

Hieronder treft u de slides van de lezing aan alsmede de gepresenteerde drie aanzetten voor de drie separate transities. Tot slot treft u een geanonimiseerd veranderplan aan van één van de Brabantse steden.