Meer sturing met minder papier
De transformatie van de Nederlandse krijgsmacht naar een kleinere, meer flexibele en strategisch lenige organisatie vraagt ook om een andere planning & control. Het gaat daarbij om aanpassing van een statische systematiek met een ritueel karakter naar een dynamisch en interactief proces. De Koninklijke Marechaussee (KMar) bereikte die omslag met de zogeheten A3 methodiek: een compact jaarplan op één vel A3, gekoppeld aan een open dialoog op alle managementniveaus. Planning & control zijn daarmee weer dienstbaar gemaakt aan het operationele proces.