Bestuurders en controllers in de zorg hebben administratieve lastenverlichting, ‘meer met minder’, transparantie en het versterken van de betrokkenheid bij organisatieveranderingen hoog op de agenda staan.
Om aan deze thema’s invulling te geven is een nieuwe benadering voor het besturen van organisaties ontwikkeld die op een pragmatische manier inspeelt op deze behoeften, genaamd de ‘A3 methodiek’. Dit artikel beschrijft eerst een korte introductie van deze methodiek, waarna de werkwijze en het nut worden toegelicht aan de hand van een praktijkcase: GGZ Friesland.