A3 digitaal
De A3 methodiek helpt bij het vinden van een consistente richting voor de organisatie en het sturen op (tussentijdse) resultaten. Om deze werkwijze te ondersteunen is A3 digitaal ontwikkeld, de derde pijler van de methodiek. Welke afspraken zijn er gemaakt in het jaarplan? Hoe staan die ervoor? Liggen we nog op koers? District KMar Schiphol — de Koninklijke Marechaussee op Schiphol — werkt ermee: met behulp van A3 digitaal is iedere leidinggevende in staat snel en op maat informatie naar boven te halen, die helpt om de organisatie (bij) te sturen.