Meer focus, meer sturing en minder papier
We naderen weer de periode in 2009 waarop we gaan nadenken over het jaarplan 2010. Met de toepassing van de A3 methodiek wordt uw jaarplanproces een succes. Dat ondervond ook de MCA Gemini Groep (MGG)