In dit artikel wordt dieper in gegaan op pijler 1: het A3 jaarplan. Hoe maakt u een jaarplan dat werkt?