Realiseer jaarplannen snel en doeltreffend, met meer draagvlak – en minder papier.

De organisatiestrategie is onderhevig aan snel veranderende eisen en moet tegenwoordig inclusief, duurzaam en data-gedreven zijn. Deze uitdagingen vragen een beproefde oplossing: de A3 methodiek, een open en transparante aanpak om effectief strategie te bepalen en realiseren. Weg met die starre, zielloze processen waarin de nadruk ligt op controle en verantwoording. In plaats daarvan gaat de aandacht uit naar inspiratie, verbinding en commitment.

 

 

In de A3 methodiek komen drie elkaar versterkende werkwijzen samen:

  • Een participatieve benadering voor het ontwikkelen van jaarplannen
  • Voortgangsgesprekken in de vorm van periodieke dialogen
  • Online verwerking van actuele informatie over de voortgang

De A3 methodiek bewijst al jaren haar nut in talloze organisaties, van zorg- en onderwijsinstellingen tot overheden op alle bestuurslagen. Jaarplan op één A3 is volledig up-to-date en sluit aan op wat de bestuurder, manager, medewerker of adviseur vandaag de dag nodig heeft om met één vel papier de strategie tot leven te brengen.

Jaarplan op één A3