A3 methodiek voor zowel medezeggenschap als bestuurder
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft als een van de eerste organisaties in Nederland doelbewust en doelgericht een ‘one paper strategy’ ingevoerd. De medezeggenschap van Penitentiaire Inrichtingen Achterhoek heeft deze werkwijze omarmd. De zogeheten A3 methodiek zorgt ervoor dat het beleid van zowel de onderneming als de medezeggenschap meer richting en samenhang krijgt.