Na het opstellen van het A3 jaarplan (zie Kwaliteit in Bedrijf nr. 3, pag. 29 e.v.) waarin de gewenste ontwikkeling van de organisatie is vastgelegd, is het zaak de vinger aan de pols te houden en het functioneren van de organisatie in beeld te brengen. Dat gebeurt in de A3 managementgesprekken, waarin op basis van het A3 jaarplan wordt gekeken naar relevante ontwikkelingen, behaalde successen, of de organisatie nog op koers ligt en waar gezamenlijk kan worden bijgestuurd. Dienst OCSW van de gemeente Groningen deelt haar ervaringen in dit artikel met u.