In Generatie A3 doet een groot aantal leiders verslag van de wijze waarop zij veranderingen in hun organisatie vormgeven. Wat vraagt dat van hun leiderschap? Hoe helpt de A3 methodiek hen daarbij? Wat maakt het dat zij zo enthousiast zijn over deze nieuwe benadering? En: kunnen we spreken over een nieuwe generatie, generatie A3?

De meer met minderbenadering van de A3 methodiek sluit goed aan bij de prioriteitenlijst van menig bestuurder, manager en controller. Denk maar aan organisatieveranderingen, administratieve lastenverlichting en het versterken van de betrokkenheid. Bij deze thema’s loopt ment vaak tegen een starre, procedurele en papier- en cijfergedreven planning- & controlcyclus aan. Het boek gaat in op de werkwijze, maar toont vooral ervaringen van leiders met de A3 methodiek. Daarnaast wordt ingegaan op de wetenschappelijke grond voor het enthousiasme voor A3.