Overheden moeten meer en meer als een netwerkorganisatie gaan werken. Dat geldt ook voor de directie Sociale en Culturele Ontwikkeling (SCO) van de provincie Noord-Brabant. Eén van de uitdagingen van de directie is het begeleiden van het transitieproces van de jeugdzorg, dat als taak en verantwoordelijkheid onder de gemeente komt te vallen. Hoe ziet die nieuwe rol van netwerkorganisatie eruit? En wat is de toegevoegde waarde van de provincie in deze transitie? Voor deze vragen ziet de provincie Noord-Brabant zich gesteld. De provincie gebruikt voor het besturen van het transitieproces de A3 methodiek. Een methodiek waarmee zij focus aanbrengt in de strategische keuzes en transparant maakt wat de toegevoegde waarde in het proces van de transitie is.