De A3 methodiek is een hulpmiddel voor (overheids)organisaties of diensten om synergie te creëren tussen leiderschap en de beleids- en beheerscyclus. De A3 methodiek is bovenal een werkwijze om te komen tot meer inspirerende coachings- of voortgangsgesprekken waarin niet zozeer de nadruk ligt op controle en verantwoording, maar de aandacht vooral uitgaat naar ‘inspiratie’, ‘verbinding’ en ‘toewijding’.

De auteur neemt u in deze publicatie mee in de achtergronden en de benadering van de beleids- en beheerscyclus vanuit een zogenaamde ‘one paper strategy’: de A3 methodiek. Deze methodiek integreert zoals gezegd leiderschap met de beleids- en beheerscyclus en bestaat uit drie pijlers: het A3 jaarplan, het A3 voortgangsgesprek en A3 digitaal.
De A3 methodiek laat toe een jaarplan weer te geven op twee A-viertjes, ofwel één A3. Of het nu het jaarplan betreft van een afdeling, een organisatieonderdeel of een organisatie als geheel, de omvang van het plan beslaat nooit meer dan ‘one paper’. En dat is meteen ook de kracht van deze methodiek.