Voor schoolleiders die sturen op continue verbetering zonder administratieve lasten.
‘Meer sturing met minder papier’, dat is waar het in de A3 methodiek om draait. Schoolleiders krijgen met dit instrument een middel in handen om snel en doeltreffend – met meer draagvlak – hun jaarplannen te realiseren. En dat met niet meer regels dan nodig, zonder overbodige administratieve lasten, en met een professionele en doelmatige monitoring van de bereikte resultaten.
De vaak starre en weinig bezielende planning & control-cyclus van de onderwijsinstelling wordt omgevormd tot een cyclus waarin interactie, inspiratie en betrokkenheid van schoolleiders – collegeleden, decanen, (sector)directeuren, teammanagers – én leerkrachten centraal staan. En dat is precies waaraan het vaak ontbreekt! In dit boek laten de auteurs zien dat het in het onderwijs ook anders kan. De pilot bij MBO Utrecht en ook de bezochte onderwijsinstellingen uit de verschillende sectoren laten zien dat dit mogelijk is, ook in sterk veranderende schoolorganisaties.
Hoe kunnen schoolleiders slimmer sturen op de juiste prioriteiten? Hoe kan leiderschap meer resultaatgericht worden ingevuld? Hoe kan duidelijkheid over de richting worden bereikt, meer samenhang in het door te vertalen beleid, meer kwaliteit en intensiviteit van feedback en meer commitment?
Aan de hand van veel praktische tips, voorbeelden en ervaringsverhalen laten de auteurs zien wat je als schoolleider kunt doen om van een goede naar een excellente onderwijsorganisatie te groeien.