Een onderzoek naar de grondslagen, werking en implementatie en het effect van de A3 methodiek
Vele publieke en non-profitorganisaties zijn in verandering. In deze context worden de bestaande planning & control-werkwijzen door leidinggevenden als bureaucratisch, weinig interactief en inspirerend ervaren. Wat veelal ontbreekt is de intrinsieke motivatie van het ‘samen vormgeven van de toekomst en het monitoren van de realisatie’.
Dr. H.J. (Henk) Doeleman ontwikkelde een benadering de A3 methodiek als alternatief voor bestaande, vaak meer bureaucratische, werkwijzen van planning & control. De kwantitatieve effecten en de kwalitatieve aspecten van deze methodiek heeft hij onderzocht en beschreven in zijn proefschrift ‘Leiderschap in planning & control’. De benadering is tevens onderzocht op haar bijdrage aan de kenmerken van succesvol veranderde organisaties.