De planning & controlcyclus is misschien wel het belangrijkste besturingsproces in een organisatie. De harde werkelijkheid blijkt echter uit de titel van dit boek. De auteurs hebben een veel meer inspirerende planning & control voor ogen dan de huidige die dikwijls als een ritueel met veel papierwerk wordt ervaren. De ambitie is om van planning & control een proces te maken dat stuurt op een overzichtelijk aantal financiële én niet financiële indicatoren, dat ondersteunt bij prestatieverbetering en dat de begroting aan het jaarplan bindt.