‘Meer sturing met minder papier’, dat is waar het om draait in de A3 methodiek. Managers krijgen met dit instrument een middel in handen om snel en doeltreffend, met meer draagvlak, hun jaarplannen te realiseren. En dat met niet meer regels dan nodig, zonder overbodige administratieve lasten, en met een meer professionele, doelmatige monitoring van de bereikte resultaten.
De A3 methodiek berust op drie pijlers:
  • A3 jaarplan: een jaarplan op één A3-papierformaat.
  • A3 managementgesprek: een periodiek gesprek tussen verschillende managementlagen, waarin de thema’s vanuit het jaarplan worden besproken en het beleid met de uitvoering wordt verbonden.
  • A3 digitaal: faciliteert het verzamelen van informatie, die aansluit bij het jaarplan en de managementagenda.
De in dit boek gepresenteerde A3 methodiek stelt organisaties in staat de vaak starre en weinig bezielende planning & controlcyclus om te vormen tot een cyclus waarin interactie, inspiratie en betrokkenheid van managers en medewerkers centraal staan. En dat is precies waar het vaak aan
ontbreekt!
‘Het sturend vermogen van de A3 methodiek spreekt de VVSG
erg aan.’ (M. Suykens, directeur Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten, Brussel)
‘Ongelooflijk, nu zie ik mijn filosofie, missie, strategie,
doelstellingen én activiteiten in één overzicht terug.’
(Dr. E. Curfs, directeur bij Univé, VGZ, IZA, TRIAS)
‘De A3 methodiek is een eenvoudige methode die bestaande
besturingsinstrumenten zoals INK, P&C, HRM en outputsturing
combineert in één A3 jaarplan.’ (Mr. R.J. Stassen, directeur INK)
‘De A3 methodiek wordt inmiddels binnen een substantieel
deel van mijn organisatie met succes ingevoerd en gebruikt.’
(Mr. J.J.H. Butselaar, sectordirecteur Justitiële
Jeugdinrichtingen)
‘Deze baanbrekende manier van denken over een van de
belangrijkste organisatieprocessen heeft de marechaussee
geïnspireerd tot het heroverwegen van de traditionele werkwijze
van besturing en planning & control.’ (Mr. D. van Putten,
luitenant-generaal Koninklijke Marechaussee)
‘De A3 methodiek is een eenvoudige methode die besturingsinstrumenten
combineert en verbindt aan leiderschap en cultuur.’
(Dr. M.A. Polak, voorzitter Raad van Bestuur/psychiater
De Kijvelanden)
‘Intussen werkt de OR al meer dan drie jaar met het A3 jaarplan
en de ervaringen zijn onverdeeld positief.’ (Henk Jan te Paske,
voorzitter medezeggenschap PI Achterhoek)