Transparantie en uniformiteit in sturing en organisatieontwikkeling.