Veel organisaties zijn sterk in verandering. De bestaande werkwijzen op het gebied van strategie-implementatie worden daarbij steeds meer ervaren als bureaucratisch, weinig interactief en niet inspirerend. De intrinsieke motivatie, ‘het samen vormgeven van de toekomst en het monitoren van de realisatie’, ontbreekt veelal.

Dit Introductie & Werkboek beschrijft een manier van werken waarbij iedere medewerker een bijdrage kan en mag leveren aan het realiseren van de gewenste toekomst van het team of de organisatie. Deze manier van werken, ‘de A3 methodiek’, is naast de verbetering van het bestaande jaarplanproces ook juist effectief in situaties waarin een organisatie voor een veranderopgave (zoals reorganisatie en fusie) staat.

De kracht van de A3 methodiek is de combinatie van eenvoud, interactie, gedegenheid en minder papier. De A3 methodiek ondersteunt daarmee ook het leiderschap dat juist nú nodig is om teams en organisaties de gewenste verandering te kunnen laten doormaken.

De A3 methodiek versterkt daarmee de kenmerken van succesvol veranderende organisaties: minder papier, meer duidelijkheid over de richting (focus), consistentie in doorvertalen, samenhang, feedback en commitment. Kwalitatief en kwantitatief wetenschappelijk onderzoek bevestigen deze belofte.

Boek bestellen