Strategische vergezichten zoals duurzame inzet van drinkwaterwinningen zijn mooi, maar ze komen niet vanzelf dichterbij. De A3 methodiek hielp drinkwaterbedrijf Vitens de afgelopen jaren om scherper te sturen op resultaatgerichtheid en het gat tussen beleid en uitvoering te dichten. Inmiddels heeft vrijblijvendheid plaatsgemaakt voor verantwoordelijkheid en dromen voor doen. Oftewel: Vitens heeft de mouwen opgestroopt, aldus Jennifer Rietveld, manager Netbeheer en Levering en Gert van Beek, manager Bestuurlijke & Juridische Ondersteuning en secretaris van de onderneming. Lees hier het hele artikel