Focus, eigenaarschap en een gemeenschappelijke taal: de A3 methodiek maakt gerichte sturing mogelijk vanuit een filosofie van gedeeld leiderschap. Geen lijvige beleidsdocumenten meer, maar een jaarplan op één A3 dat de verantwoordelijkheid teruglegt bij de onderwijsteams en zowel horizontaal als verticaal verbindt. Op die manier komt de organisatie pas echt in beweging, aldus Adri van der Wind, voorzitter College van Bestuur MBO Utrecht, en Ivo Israel, projectleider A3 methodiek.