U kunt zelf een korte evaluatie van uw huidige werkwijze op basis van ervaringen van betrokkenen bij jaarplannen uitvoeren via www.a3online.nl/evaluatie. Via een digitale enquête kunt u een beeld van de situatie in uw organisatie krijgen. Het invullen van de enquête kost ongeveer 8 minuten. De resultaten geven een direct een beeld van de verbeterpunten. De rapportage is digitaal en interactief, dat betekent dat verbanden tussen de scores op de verschillende vragen direct inzichtelijk zijn. Mogelijk ook de oorzaken van hoge of lagere scores!

Van de resultaten wordt een online interactieve rapportage gegenereerd. Voor een voorbeeld zie ook: www.a3online.nl/evaluatie. Ook de toelichtingen op de scores van iedere vraag worden gerapporteerd. Zo krijgt u direct zicht in het waarom?

Bent u geïnteresseerd in een beknopte dashboard-rapportage over deze vragen voor uw eigen organisatie? Neem dan even contact met de contactpersoon op.