De implementatie van de A3 methodiek heeft meer toegevoegde waarde als:

Er sprake is van een adequate facilitering bij de start…

Er in de organisatie meer behoefte is aan resultaatgerichtheid…

Er een sterke intrinsieke motivatie voor de A3 methodiek is bij de leiding…

Men positief is over meer empowerment en eigenaarschap in de teams…

De A3 methodiek ook een hoge prioriteit krijgt…

Er  behoefte is aan een verandermanagementtool voor bijvoorbeeld strategie-implementatie…

Er behoefte is aan meer uniformiteit in het werken met jaarplannen en de behoefte bestaat dikke jaarplannen terug te dringen…

In interviews met leidinggevenden die de A3 methodiek hebben geïmplementeerd, hebben we de top 10 praktijktips opgehaald. Lees onze blog om erachter te komen wat deze tips zijn.

Heeft u vragen over het implementeren van de A3 methodiek binnen uw organisatie? Of wilt u inzicht krijgen in de succesfactoren voor implementatie, zoals die bij andere organisaties een rol spelen? Neem gerust contact met ons op.