Enkele honderden organisaties werken inmiddels met de A3 methodiek. In het boek ‘Generatie A3‘ leest u over de ervaringen die zij hiermee hebben. Hieronder leest u enkele klantervaringen.

‘Na het lezen van de ervaringen durf ik te stellen dat we het hebben over één van de grote transformaties op het gebied van ‘deugdelijk bestuur’. De A3 methodiek zorgt voor eenvoud bij het verkrijgen van overzicht in de relatie tussen resultaten en acties. Planning en control kan hierdoor efficiënt zijn en is tegelijkertijd effectief. Dit laatste wordt gerealiseerd door de verbinding tussen het in deze tijd benodigde leiderschap en de planning & control van organisaties. De dialoog is immers het voertuig om de planning en control tot leven te brengen, de A3 methodiek nodigt daartoe uit.’

Drs. E.H.Th.M. Nijpels

‘Management = complexiteitsreductie’, aldus Coen Aalders, Aalders zette de A3 methodiek in meerdere organisaties niet alleen in als planningsinstrument, maar ook en vooral als groepsdynamisch interventiemiddel bij de vorming van een nieuwe organisatie en dito cultuur.

‘Ik kijk altijd weer uit naar de volgende A3-sessie. Mits goed gevoerd, levert zo’n sessie inspiratie en een samenhangende richting voor iedereen in de organisatie’.

Jan-Willem Bedeaux, bestuurder Kanteel Kinderopvang

‘Een van de afdelingsmanagers maakte een voorbeeld-A3 met als missie: een schoon en gezond gebit. Zo kon hij de methodiek goed aan zijn medewerkers uitleggen. Die A3 is hier in huis gretig gekopieerd’.

Martien Dijkstra, Provincie Utrecht

‘Leukste ervaring? De prijs die we hebben uitgereikt aan de divisie met het meest heldere en mooist verwoorde jaarplan: een paar flessen wijn’.

Bas Geerdes, VU mc

‘De meerwaarde van A3 is de getoonde samenhang tussen alle aspecten van de bedrijfsvoering. Dat totaalbeeld is meer waard dan de som der delen: 1 + 1 = 3’

Jacco Groeneveld, regio-directeur Gevangeniswezen

‘Het opstellen van het tweede a3 jaarplan ging een stuk gemakkelijker dan het eerste jaar én er bleek nog veel te verbeteren’

Tanja Ineke, UWV

‘In onze cultuur was iets nooit goed genoeg. De A3 methodiek heeft ons leren inzien dat je niet al je ambities kunt waarmaken, maar dat je focus moet aanbrengen’.

Ella Kalsbeek, Altra

‘In bijna één oogopslag zie je zelf en kun je een ander laten zien waar je het komende jaar voor staat en wat je gaat doen om dat te bereiken’

Hans Kedzierski, RvB GGz Friesland