‘Alhoewel A3 Company ernaar streeft dat de informatie op haar website zo actueel en nauwkeurig mogelijk is, is zij niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan door het gebruik van deze website en/of daaraan verbonden externe sites. A3 Company kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website.

In geen enkel geval is A3 Company aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Ook is A3 Company niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website.

A3 Company kan de informatie op deze website herzien zonder aankondiging.

Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing, partijen onderwerpen zich aan de exclusieve geschillenbeslechting door de bevoegde rechter te s-Gravenhage, Nederland.’