MONITOREN MET A3 DIGITAAL

A3 digitaal De A3 methodiek helpt bij het vinden van een consistente richting voor de organisatie en het sturen op (tussentijdse) resultaten. Om deze werkwijze te ondersteunen is A3 digitaal…lees meer →

HET A3 MANAGEMENTGESPREK: EEN OPEN DIALOOG

Na het opstellen van het A3 jaarplan (zie Kwaliteit in Bedrijf nr. 3, pag. 29 e.v.) waarin de gewenste ontwikkeling van de organisatie is vastgelegd, is het zaak de vinger…lees meer →

A3-METHODIEK: TRANSFORMATIE IN PLANNING & CONTROL?

Nog even en we mogen weer nadenken over het jaarplan 2011. Zou u dit proces ook inspirerender willen inrichten? Met de toepassing van de A3-methodiek komt uw jaarplan – weergegeven…lees meer →

KOERSEN OP A3 FORMAAT

Het opstellen van het jaarplan: voor sommigen is dit een leuke en uitdagende klus, maar de meesten vinden het naast hun dagelijkse drukke werkzaamheden toch een hele opgave. En waarvoor…lees meer →