DE PROVINCIE ALS KENNISPARTNER

Overheden moeten meer en meer als een netwerkorganisatie gaan werken. Dat geldt ook voor de directie Sociale en Culturele Ontwikkeling (SCO) van de provincie Noord-Brabant. Eén van de uitdagingen van…lees meer →

IN HENGELO STAAN DE VERANDERPLANNEN OP ÉÉN A3

Bibliotheken bevinden zich in een dynamische omgeving, waarin ondernemingslust vereist is. De Bibliotheek Hengelo zet een nieuwe methodiek in om doelgericht naar de toekomst te kijken en de juiste koers…lees meer →

PROVINCIE NOORD-BRABANT

Conferentie ‘Transities in het gemeentelijk domein’ Op 26 april jl. hebben wethouders, beleidsmedewerkers en programmamanagers van de gemeenten en medewerkers van de Provincie Noord-Brabant van gedachten gewisseld over de verschillende…lees meer →

NIEUWE PLANNING & CONTROL BIJ KMAR

Meer sturing met minder papier De transformatie van de Nederlandse krijgsmacht naar een kleinere, meer flexibele en strategisch lenige organisatie vraagt ook om een andere planning & control. Het gaat…lees meer →