PROVINCIE NOORD-BRABANT

Conferentie ‘Transities in het gemeentelijk domein’ Op 26 april jl. hebben wethouders, beleidsmedewerkers en programmamanagers van de gemeenten en medewerkers van de Provincie Noord-Brabant van gedachten gewisseld over de verschillende…lees meer →

NIEUWE PLANNING & CONTROL BIJ KMAR

Meer sturing met minder papier De transformatie van de Nederlandse krijgsmacht naar een kleinere, meer flexibele en strategisch lenige organisatie vraagt ook om een andere planning & control. Het gaat…lees meer →

ZIEKENHUIS ST JANSDAL OVER DE A3 METHODIEK

‘Simpel en duidelijk’ De A3 methodiek met het A3 jaarplan belooft meer sturing door meer focus en overzicht. De maatschap Chirurgie van ziekenhuis St Jansdal heeft inmiddels een dergelijk jaarplan.…lees meer →

NAAR EENVOUD IN PLANNING & CONTROL MET DE A3 METHODIEK

Bestuurders en controllers in de zorg hebben administratieve lastenverlichting, ‘meer met minder’, transparantie en het versterken van de betrokkenheid bij organisatieveranderingen hoog op de agenda staan. Om aan deze thema’s…lees meer →

GENERATIE A3

In Generatie A3 doet een groot aantal leiders verslag van de wijze waarop zij veranderingen in hun organisatie vormgeven. Wat vraagt dat van hun leiderschap? Hoe helpt de A3 methodiek…lees meer →