A3 IN HET KWADRAAT

Focus, eigenaarschap en een gemeenschappelijke taal: de A3 methodiek maakt gerichte sturing mogelijk vanuit een filosofie van gedeeld leiderschap. Geen lijvige beleidsdocumenten meer, maar een jaarplan op één A3 dat…lees meer →

DE PROVINCIE ALS KENNISPARTNER

Overheden moeten meer en meer als een netwerkorganisatie gaan werken. Dat geldt ook voor de directie Sociale en Culturele Ontwikkeling (SCO) van de provincie Noord-Brabant. Eén van de uitdagingen van…lees meer →

IN HENGELO STAAN DE VERANDERPLANNEN OP ÉÉN A3

Bibliotheken bevinden zich in een dynamische omgeving, waarin ondernemingslust vereist is. De Bibliotheek Hengelo zet een nieuwe methodiek in om doelgericht naar de toekomst te kijken en de juiste koers…lees meer →