VEILIGHEIDSREGIO IJSSELLAND ‘RUIMTE VOOR KWALITEIT’

Vanuit het deelproject ‘Brandweertaken en kwaliteit’, voerde Veiligheidsregio IJsselland in 2012 een 0-meting uit. In 2013 volgde een 1-meting. Bij de uitvoering van de laatste visitatieronde gebruikte IJsselland instrumenten die…lees meer →

GEEF UW PLANNING & CONTROL EEN BOOST

Haalt uw organisatie het volle potentieel uit haar planning & control? Is planning & control gericht op alle ambities en leeft het op alle niveaus in de organisatie? Werkt iedereen…lees meer →

BOEK: VAN GOED NAAR EXCELLENT ONDERWIJS

Voor schoolleiders die sturen op continue verbetering zonder administratieve lasten. ‘Meer sturing met minder papier’, dat is waar het in de A3 methodiek om draait. Schoolleiders krijgen met dit instrument…lees meer →

ONDERZOEKSRAPPORT BEOORDELINGSCYCLUS IN NEDERLAND

Hoe gebruiken organisaties de beoordelingscyclus en wat levert het op? In juni deden Cito, Artemis Laren en RONT Management Consultants onderzoek naar de stand van zaken van de beoordelingscyclus in…lees meer →