ONDERZOEKSRAPPORT BEOORDELINGSCYCLUS IN NEDERLAND

Hoe gebruiken organisaties de beoordelingscyclus en wat levert het op? In juni deden Cito, Artemis Laren en RONT Management Consultants onderzoek naar de stand van zaken van de beoordelingscyclus in…lees meer →

A3 IN HET KWADRAAT

Focus, eigenaarschap en een gemeenschappelijke taal: de A3 methodiek maakt gerichte sturing mogelijk vanuit een filosofie van gedeeld leiderschap. Geen lijvige beleidsdocumenten meer, maar een jaarplan op één A3 dat…lees meer →