HULPMIDDEL VOOR MEER EFFECTIEVE MEDEZEGGENSCHAPSRELATIE

A3 methodiek voor zowel medezeggenschap als bestuurder De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft als een van de eerste organisaties in Nederland doelbewust en doelgericht een 'one paper strategy' ingevoerd. De…lees meer →

BIG PICTURE

Transparantie en uniformiteit in sturing en organisatieontwikkeling.lees meer →