Jaarplan op één A3

Realiseer jaarplannen snel en doeltreffend, met meer draagvlak – en minder papier. De organisatiestrategie is onderhevig aan snel veranderende eisen en moet tegenwoordig inclusief, duurzaam en data-gedreven zijn. Deze uitdagingen vragen een…lees meer →

A3 methodiek introductie & werkboek

Veel organisaties zijn sterk in verandering. De bestaande werkwijzen op het gebied van strategie-implementatie worden daarbij steeds meer ervaren als bureaucratisch, weinig interactief en niet inspirerend. De intrinsieke motivatie, ‘het…lees meer →

BOEK LEIDERSCHAP IN PLANNING & CONTROL

Een onderzoek naar de grondslagen, werking en implementatie en het effect van de A3 methodiek Vele publieke en non-profitorganisaties zijn in verandering. In deze context worden de bestaande planning &…lees meer →

A3 Methodiek bij Vitens: Versterking Stuurkracht

Strategische vergezichten zoals duurzame inzet van drinkwaterwinningen zijn mooi, maar ze komen niet vanzelf dichterbij. De A3 methodiek hielp drinkwaterbedrijf Vitens de afgelopen jaren om scherper te sturen op resultaatgerichtheid…lees meer →