Op prinsjesdag 18 september jl. heeft het managementteam van de NVZ haar eerste concept A3 jaarplan opgesteld. De consequenties van de troonrede zijn direct vertaald in de plannen voor 2019. De NVZ is geïnspireerd geraakt door een aantal koplopers in haar ledenbestand, zoals het Maxima Medisch Centrum, Noordwest Ziekenhuizen en het Diakonessenhuis. Ook academische ziekenhuizen zoals Erasmus MC, VU MC en UMCG, hebben met de werkwijze inmiddels ervaring. Het concept A3 jaarplan krijgt de komende periode haar vervolg.