De afgelopen jaren zijn er veel mogelijkheden ontstaan voor het gebruik maken van data-analyses voor het ontwikkelen van strategie en beleid en plannen.

Voorafgaand aan het ontwikkelen van een A3 strategisch plan of jaarplan is het mogelijk verrijkend om een omgevingsanalyse uit te voeren. De laatste jaren is vanuit de Universiteit Twente de start-up ‘Data-Kompas’ ontstaan, met als doel de ontwikkeling van instrument dat een meer data-gedreven beleid en strategie voor alle organisaties bereikbaar maakt.

Strategie en beleid en de daaruit voortvloeiende plannen hebben als doel resultaten te halen zoals beoogd. Veelal wordt dit weergegeven als het doorlopen van de Deming- of de DMAIC-cirkel van de Lean six sigma benadering: ‘realiseren we de acties met het juiste resultaat?’. Binnen deze benadering wordt al veel gebruik gemaakt van data, maar dit is alleen de eigen management-informatie. De door deze benaderingen voorgestane cycli, en dus ook de stap van planvorming, kunnen we versterken door (vooraf) een goede strategische analyse te maken van de eigen management-informatie te combineren met open data.

Data-kompas

De toegevoegde waarde van Data-Kompas is een toets op: ‘doen we de goede acties en definiëren we de juiste resultaten?’ Een analyse van de (open) data, waar mogelijk in relatie gebracht met eigen data maakt het mogelijk om:

  • Zicht te krijgen op relevante ontwikkelingen in de context van de organisatie;
  • Relevante verbanden tussen datasets inzichtelijk te maken;
  • Evaluatief te kijken naar de impact van uw strategie en beleid
  • Nieuwe strategische keuzes te maken en beleidsprioriteiten te stellen.

Met Data-Kompas kunt u relevante gegevens eenvoudig vergelijken met andere regio’s of organisaties, inzicht krijgen in trends in uw omgeving en het land en verbanden leggen tussen data. Daarmee heeft straks iedere organisatie eigen ‘Buurtfacts’ zoals RTL4 dat nu al heeft geïnitieerd in haar RTL Nieuws.

Bijvoorbeeld

  • In hoeverre is er bij onze gemeente resp. het land sprake van een verband tussen het investeren in ons woningbestand t.o.v. de kosten van de bijstand?
  • Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van indicaties en/of doorverwijzingen in de zorg?
  • Welke buurten en wijken zijn meer of minder veilig?

A3 plannen worden scherper en kunnen meer impact hebben als hier een goede analyse van open data in combinatie met eigen bedrijfsdata aan vooraf gaat. Dit is bepalend voor de focus die kan worden aangebracht in díe resultaten en acties die ertoe doen.

Geïnteresseerd? Zie www.data-kompas.nl en start kosteloos een maand uw eigen onderzoek voor een meer data-gedreven strategie!