Het A3 voortgangsgesprek is het gesprek in de teams of tussen de managers van twee opeenvolgende managementlagen over de voortgang van het A3 jaarplan of A3 projectplan. Het is een belangrijk onderdeel van de A3 methodiek.

WAT IS EEN A3 VOORTGANGSGESPREK?

Het A3 voortgangsgesprek (voorheen A3 managementgesprek) is mede gebaseerd op de theorie van de positieve psychologie. Op een open manier wordt gesproken over de beoogde resultaten van het project of de organisatie. Er wordt gekeken naar de succesvolle kracht in de organisatie, maar ook naar vraagstukken en aandachtspunten. Het A3 jaarplan vormt het uitgangspunt van dit gesprek. De kenmerken van het A3 voortgangsgesprek zijn inspiratie, reflectie en een toekomstgerichte dialoog. Het A3 voortgangsgesprek is daarmee het meest cruciale onderdeel van de A3 methodiek.

WELKE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN ZIJN ER?

De vorm van een A3 voortgangsgesprek is niet in beton gegoten. Sterker nog, het werkt het beste om aan te sluiten bij bestaande overleggen en vormen in de organisatie. Dán wordt het gesprek niet ervaren als iets dat er (weer) bij komt, maar als iets dat integraal onderdeel uitmaakt van de strategische plannings- en besturingsactiviteiten in een organisatie.

A3 methodiek en Lean?

Het A3 jaarplan en het A3 voortgangsgesprek zouden bijvoorbeeld perfect onderdeel kunnen uitmaken van (Lean) weekstarts (prestatie- en verbeterborden), scrumborden of andere vormen van sturing of groepsdialoog. Bij Lean weekstarts wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen de projecten en kpi’s waar men op wil sturen (de zogenaamde ‘growing concern’) en de kpi’s die men wil monitoren of waarover men zich moet verantwoorden (‘going concern’). Het A3 jaarplan past perfect bij het ‘stuurgedeelte’ van zo’n weekstart. Dit hoeft niet wekelijks besproken te worden, maar kan periodiek (bijv. eens per maand) op de agenda komen te staan ter bespreking.

WAT STAAT ER OP DE AGENDA VAN EEN A3 VOORTGANGSGESPREK?

Het A3 jaarplan is de basis voor het A3 voortgangsgesprek, dit zorgt voor focus.

Vier thema’s die in ieder geval aan de orde komen zijn:

  • nieuwe en relevante ontwikkelingen met consequenties voor het jaarplan
  • de drie belangrijkste successen
  • de drie belangrijkste punten van zorg inclusief hulpvraag
  • vervolgafspraken

WAT IS ER NODIG OM EEN EFFECTIEF A3 VOORTGANGSGESPREK TE VOEREN?

  • vertrouwen
  • goede gesprek- en coachingsvaardigheden
  • richting kunnen geven
  • effectieve feedback geven

Wilt u meer informatie over het A3 voortgangsgesprek? Lees dan het volgende artikel: Het A3 managementgesprek: een open dialoog.