Een papierloos en dynamisch A3 jaarplan of projectplan maken? De recent ontwikkelde digitale ondersteuning van de A3 methodiek, is daar: A3 online, dé digitale interactieve ondersteuning. Recent ontwikkeld volgens de nieuwste state-of-the-art: aangepast op het EFQM 2020 denken, de mogelijkheid tot een open strategie benadering, mogelijkheden tot rijker verantwoorden en een verbeterde bruikbaarheid door functionaliteit aangedragen door ervaringsdeskundigen

WAT IS A3 ONLINE?

A3 online is een onmisbare web-based applicatie om uw A3 jaarplan te monitoren en de resultaten te bewaken. A3 online ondersteunt managers in hun werk. Rollen, taken en verantwoordelijkheden worden helder in beeld gebracht. Deadlines en verantwoordelijken worden aan acties toegewezen. En de prestaties op de afgesproken acties en doelen worden eenvoudig gevolgd.

A3 online is dé web-based tool voor het verzamelen en opslaan van managementinformatie en biedt de volgende mogelijkheden:

  • een digitale, online weergave van alle A3 jaarplannen in de organisatie op iedere werkplek: richting, resultaat en actie!
  • het sjabloon is aanpasbaar op verschillende kwaliteitsmodellen voor jaarplannen: Balanced Scorecard, Overheidsontwikkelmodel, INK-managementmodel etc. met één basis: richting, resultaat, actie
  • geeft inzicht in de geleverde prestaties
  • laat de voortgang van de acties, ten behoeve van het A3 voortgangsgesprek zien
  • geeft inzicht in trends van het eigen organisatieonderdeel en benchmarks met andere organisatieonderdelen
  • genereert de agenda voor de A3 voortgangsgesprekken
  • levert periodiek managementrapportages en ondersteunt bij het maken van een A3 jaarverslag

MAAK KENNIS MET A3 ONLINE EN TEST HET OP UW EIGEN GEWENSTE FORMAT!

Bekijk onze demo voor de mogelijkheden van A3 online en maak uw eigen jaarplan met behulp van een voorbeeldjaarplan.

MEER DOEN MET UW A3 JAARPLAN?

In overleg met jou kunnen wij A3 online in een voor jou passend model zetten en ook jouw beeldscherm én print in uw huisstijl zetten.