Met de A3 methodiek behoren ‘dikke’ jaarplannen tot het verleden. Het A3 jaarplan verbindt vanuit een heldere missie en visie, de succesbepalende factoren aan concrete doelstellingen en acties. Een plan of project wordt daarmee van abstract tot concreet weergegeven op één A3 formaat. Het is een participatieve benadering waarbij alle betrokkenen, die een rol hebben in de realisatie, worden betrokken. Daardoor ontstaat meer focus, meer commitment en minder papier.

Aan de hand van de aandachtsgebieden van het INK-managementmodel (of andere managementmodellen) worden de aandachtsgebieden omgezet in prestaties en acties voor het komende jaar of de komende periode. Door gebruik te maken van kleuren wordt de rode draad zichtbaar. Daarmee krijgt het jaarplan letterlijk kleur!

WAT DOET HET A3 JAARPLAN?

Een brede toepassing van het A3 jaarplan binnen de organisatie zorgt, dankzij horizontale vergelijking en afstemming, voor samenhang. Bovendien bevordert u, door de eenvoud en het overzicht, de consistentie in doorvertaling van de koers.

Kortom, het A3 jaarplan:
  • maakt op ieder niveau binnen de organisatie de richting duidelijk
  • zorgt voor meer samenhang tussen jaarplannen op één managementniveau
  • maakt de consistentie in de doorvertaling van de koers op verschillende organisatieniveaus zichtbaar

EEN VOORBEELD A3 JAARPLAN DOWNLOADEN?

Onder publicaties staan voorbeelden van A3 jaarplannen uit diverse sectoren.

WILT U UW A3 JAARPLAN IN DE HUISSTIJL VAN UW ORGANISATIE?

Daar kan voor gezorgd worden! Ga voor meer info naar A3 starterskit of neem contact met ons op.