Een papierloos en dynamisch A3 jaarplan of projectplan maken? A3 digitaal biedt hiervoor dé digitale interactieve ondersteuning.

WAT IS A3 DIGITAAL?

A3 digitaal is een onmisbare web-based applicatie om uw A3 jaarplan te monitoren en de resultaten te bewaken. A3 digitaal ondersteunt managers in hun werk. Rollen, taken en verantwoordelijkheden worden helder in beeld gebracht. Deadlines en verantwoordelijken worden aan acties toegewezen. En de prestaties op de afgesproken acties en doelen worden eenvoudig gevolgd.

A3 digitaal is dé web-based tool voor het verzamelen en opslaan van managementinformatie en biedt de volgende mogelijkheden:

  • een digitale, online weergave van alle A3 jaarplannen in de organisatie op iedere werkplek
  • geeft inzicht in de geleverde prestaties
  • laat de voortgang van de acties, ten behoeve van het A3 voortgangsgesprek zien
  • geeft inzicht in trends van het eigen organisatieonderdeel en benchmarks met andere organisatieonderdelen
  • genereert de agenda voor de A3 voortgangsgesprekken
  • levert periodiek managementrapportages en ondersteunt bij het maken van een A3 jaarverslag

MAAK KENNIS MET A3 DIGITAAL EN TEST HET FORMAT!

Bekijk onze demo voor de mogelijkheden van A3 digitaal en maak uw eigen jaarplan met behulp van een voorbeeldjaarplan.

MEER DOEN MET UW A3 JAARPLAN?

In overleg met u kan The Early Warning Company, de leverancier van deze software, uw jaarplan als PDF in uw huisstijl zetten.