DE A3 METHODIEK, HET WERKT!

Met de A3 methodiek kan een organisatie snel, doeltreffend én met  draagvlak, een jaarplan realiseren en monitoren. De kern van de A3 methodiek is meer sturing en minder papier.

Honderden organisaties werken ondertussen met de A3 methodiek. Zij hebben de methodiek omarmd en denken met ons mee op basis van ervaringen. De A3 methodiek is bruikbaar op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Ook in programma’s en projecten heeft de A3 methodiek zijn waarde bewezen en draagt het bij aan meer richting, consistentie, samenhang, feedback en commitment.

WAT  IS DE A3 METHODIEK?

De A3 methodiek is een methodiek voor het opstellen, realiseren en monitoren van een jaarplan of programma op A3 formaat. Het is onderdeel van de strategieproces en is gebaseerd op de kenmerken van succesvol veranderende organisaties en effectief leiderschap.

De drie pijlers van de methodiek:

A3 jaarplan: een jaarplan of projectplan op één A3 papierformaat

A3 voortgangsgesprek: een periodiek, open gesprek in teams en tussen managementlagen waarin de voortgang van het plan wordt besproken

A3 online: webapplicatie voor actuele voortgangsinformatie die aansluit bij het plan.

Deze pijlers vormen de basis voor de A3 methodiek, een werkwijze om te komen tot een gedragen plan en een gegarandeerde uitvoering daarvan.